Plán akcí na rok 2013

15.03.2013 00:00

Plán činnosti MS Litava Brankovice na rok 2013

 

V následujícím mysliveckém roce budeme zajišťovat následující úkoly (řazeno chronologicky):

 • Příprava VČS                                                                      T:9.3.2013
 • Brigáda na úklid střelnice                                                     T:do 30.4.2013
 • Nákup a umístění 2 ks umělých nor,vyřízení dotace               T:do 4.5.2013
 • Asanace krmných zařízení, drobné opravy                             T:do 4.5.2013
 • Kontrolní střelba z malorážky                                                T:4.5.2013
 • Stavba 2ks kazatelen, 2ks zásypů a 1 krmelec                      T:do 15.5.2013
 • Májové střílení                                                                     T:25.5.2013
 • Okopání a jednocení krmné řepy                dle doby osetí      T.do 30.6.2013
 • Zvěřinové hody                                                                    T:20.7.2013
 • Lesní zkoušky, Zkoušky SVP                                              T:27. A 28.7.2013
 • Sklizeň jetele                                                                     průběžně
 • Příprava osetí jetele na příští rok                                         dle doby osetí
 • Zajištění plev                                                                      T: do 14dní po žních
 • Zajištění krmení jadrného                                                    T:do 31.8.2013
 • Václavské střílení                                                                T:28.9.2013
 • Sklizeň krmné řepy                                                             T:do 30.9.2013
 • Zajištění nákupu cukrovky – Agrola, popř.ZEMO                    T:do10.10.2013
 • Společné čekané na kachny –                                             T:středa/sobota  od 1.9. do 15.10.2013 
 • Organizování 4 až 5 společných lovů na drobnou, prasata a škodnou

                                                         T:budou  stanoveny do 30.9.2013

 • Přikrmování v krmných zařízeních T: sůl  průběžně, jinak dle počasí

V Brankovicích ,9.3.2013