MS LITAVA BRANKOVICE

 

Je sdružení v průměru 29 myslivců-držitelů loveckého lístku, kteří vykonávají právo myslivosti  v revíru honitby, která se rozkládá na 1925 ha pozemků Honebního společenstva Brankovice. Plán chovu zvěře je zaměřen na zvěř srnčí , bažanta obecného a zajíce polního.

Veškerá práce myslivců na úseku péče o zvěř, střelectví, kynologie a dalších souvisejících aktivit slouží k zajištění co nejlepších životních podmínek pro zvěř. Na těchto stránkách najdete veškeré informace o struktuře organizace včetně kontaktů, časový plán akcí na myslivecký rok, aktuality z činnosti myslivců včetně fotogalerie.